• 1.OSB 1.KISIM 2.CAD. NO:31 58060 - SİVAS - TÜRKİYE
  • Santral (0346) 218 12 20
  • Fax (0346) 218 12 31
MKK

Estaş Hakkında

ESTAŞ Türkiye’nin ilk ve en büyük kam mili üretim tesisidir.
1977 yılında kurulan ESTAŞ, Türkiye’nin ilk ve en büyük kam mili üretim tesisidir. İlk yıllarda yedek parça piyasası için üretim yapan ESTAŞ, 1979 yılından itibaren ana sanayi firmaları (OEM) için de kam mili üretmeye başlamıştır. Bugün yurt içi ve yurt dışında 16 otomotiv araç üreticisi motorlarında ESTAŞ kam millerini kullanmaktadır. Orijinal parça üreticisi olmanın yanı sıra ESTAŞ, 40 ülkenin yedek parça piyasasına kam mili ihraç etmektedir. ESTAŞ’ın üretim programında dünya genelinde yaygın 1300 ün üzerinde araç ve cihaz motoruna ait kam mili bulunmaktadır. ESTAŞ üretimini, 420 çalışanı ile döküm ve kam mili üretim fabrikalarının 70.000 m² kapalı ve 112.000m² açık alanda entegre bir şekilde organize olduğu Sivas’ta yapmaktadır.

Şirket Politikamız

Ulusal ölçekte lider konumumuzu korumak, uluslararası ölçekte ise ilk tercih edilen firma olmak. Eksantrik mili ve eş çalışan parçalarını müşteri beklentilerini karşılayan kalitede, zamanında, uygun pazar fiyatında üretmek.

OEM Müşterilerimiz

Çevre ve İSG

ÇEVRE POLİTİKASI

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmamız, ulusal ve uluslararası rekabet ortamında ve küreselleşen dünyada, yenilikçi ve çevreye saygılı bir kuruluş olarak çalışmaktadır. Bu amaçla; doğal kaynak tüketimini rasyonel kullanmak, çevreyi kirletici unsurları ve çevresel atıklarımızı sürekli takip ederek, yasal kanun ve mevzuatlar dahilinde sürekli iyileştirme felsefesi ile çalışmak, bütün faaliyetlerimizi dokümante etmek ve toplumumuzla paylaşmak temel çevre politikamızdır.

İSG POLİTİKASI

“Tüm personelimiz sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaya layıktır” felsefesinden hareketle, İSG Politikası aşağıdaki esaslardan oluşmaktadır. Çalışanlarımıza daha sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlayabilmek için işletmenin tamamında risk analiz çalışmaları yaparak riskleri en alt düzeye indirgemeyi, İSG uygulamaları ile ilgili sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmayı, tüm çalışanların bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatlarına ve ilgili yasalara göre hareket etmeyi, işletme sınırlarımız içerisinde, tedarikçi ve taşeronlarımızı da yukarıdaki esaslar çerçevesinde yönlendirmeyi Beyan ve taahhüt ediyoruz. Genel Müdür